mapa

Budujemy darmową
sieć szkieletową

powiat
myślenicki i wielicki
Zobacz ulotkę
mapa

Budujemy Internet
dla szkół

województwo
kujawsko-pomorskie
Zobacz ulotkę
POPC

Informacja o projekcie

W związku z faktem realizacji ogólnopolskiego projektu dostarczania szybkiego Internetu do wszystkich szkół w Polsce, na terenie naszej gminy budowana jest dedykowania sieć światłowodowa.

Przepustowość

100 Mb/s

Przepustowość dostępowej sieci światłowodowej (NGA)

Zasięg

450 000

Gospodarstw domowych w zasięgu sieci

Podłączone szkoły

2 657

Szkół podłączonych do sieci

Zgoda na prace
Zgoda

Linia światłowodowa
na Twojej działce

Do przejścia linią światłowodową przez nieruchomość (działkę) potrzebna jest zazwyczaj zgoda właściciela. W związku z powyższym w najbliższym czasie na terenie naszej gminy pracownicy głównego Wykonawcy będą odwiedzali Państwa domy w celu zebrania zgód na udostępnienie Nieruchomości w celu przeprowadzenia prac projektowych i instalacyjnych.

Prosimy o pomoc w realizacji projektu.
Jest on niezwykle ważny dla budowania przyszłości naszych dzieci a także w dalszym etapie pobudzenia lokalnej przedsiębiorczości.

Wsparcie

Pomóż zapewnić
Internet XXI wieku
w szkołach

Projekt przeciwdziała cyfrowemu wykluczeniu osób zamieszkujących tereny słabo zurbanizowane a przede wszystkim umożliwi stosowanie nowoczesnych metod dydaktycznych i rozwijanie przez uczniów kompetencji cyfrowych.